Home
Google-Glasses (Google)
iGlass (Apple)
Airwave (Oakley)
LG
Samsung
Sony
Smartbril in het onderwijs

Er wordt al flink geexperimenteerd met smartbrillen in de klas. Enkele voorbeelden van het gebruik van Google Glass in het onderwijs:

- https://blog.surf.nl/google-glass-in-de-klas-een-nieuwe-dimensie-in-het-onderwijs/
- https://blog.surf.nl/google-glass-in-de-klas-een-nieuwe-kijk-op-herkenning-en-emotie/
- https://blog.surf.nl/google-glass-in-de-klas-op-de-hoogte-van-het-landschap/

Op school kan virtual reality worden ingezet bij verschillende vakken, zoals:
- geschiedenis, bijvoorbeeld: rondkijken in de gouden eeuw
- aardrijkskunde, vulkaan bezoeken
- koken
Koop jouw zonnebril bij Zonnebrillen.com
www.SmartBril.info
alles wat je wilt weten over de Smart-Bril
Koop jouw zonnebril bij Zonnebrillen.com